Σημείωμα #2125

Αύξων Αριθμός2125
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1372 ἤ 1373 ἰνδ. 11
Σημείωμα+ τῆ αὐτῆ ἡμερα · ἐκοιμήθη ο δουλος (τ)ου Θ(εο)υ ᾿Ιάκωβος (μον)αχ(ος) καὶ μνησθη Κ(ύρι)ε αὐτ(οῦ) εν τη β[ασιλεία σου] | ετους Ϛωπα' (ἰνδικτιῶνος) ια (f. 170).
Κώδικας ΧρονολογίαΓεωργίου Περιστεριώτου 12
Εκδόσεις ΣημειώματοςBruyer, Obits , σ. 136.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά ΠεριουσίαςΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Ιακώβου μοναχού
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία