Σημείωμα #2139

Αύξων Αριθμός2139
Σημείωμα ΧρονολογίαΑὔγουστος 1374
Σημείωμαα) ᾿Εγράφη διὰ τοῦ ταπεινοῦ μητροπολίτου Λιβύης Θεολήπτου εἰς τὸ Ταμιάθην ἐν τῷ Ϛωπβ' ἔτη μηνὶ αὐγούστῳ ἰνδικτιῶνος ιβ'· Υἱεϊππαμμεδέοντος ἄνακτι Χριστῷ δόξα· Δόξα σοι κύριε πάντων ἕνεκα·
β) ἔδωκε τοῦτο τὸ στιχηράριον ὁ ταπεινὸς μητροπολίτης Λιβύης Θεόληπτος καὶ ὑπέρτιμος καὶ πρόεδρος Ταμιαθίου εἰς τὴν ἁγίαν μονὴν καὶ ὑπερδόξαστον καὶ ὑπερθαύμαστον τοῦ ἁγίου ὄρους Σινᾶ.
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Opisanie, Ι, σ. 138 . Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 143. PLP 7508.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣτιχηράριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόληπτος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία