Σημείωμα #2138

Αύξων Αριθμός2138
Σημείωμα Χρονολογία20 ᾿Ιουλίου 1374
Σημείωμα+ μήνι ιουλ(ίω) ελαβὰν ὀι αλὄφοιλοι
τὴν εχμαλὄσὔαν ἐκ τῶ μέ
ῤοσ τῆσ κὰϚ ὠρήασ · ἠμέρα ·
τοῦ προφοίτοῦ · ὀιλιϊοῦ · κὰι είσαν
οἰ αλὄφϊλήι χηλὀιαδεσ.ν. τῆ ·
ἀυτὴ ὁιμέρα ἐκοίμήθἥν · ὄ κὰι ῶ
νόμαςτῆσ δἠ ἀτου [= διὰ τοῦ] αγγελόικοῦ ·
σχἤματοσ · ἠω (άσα)φ · ὀιἐρὸμόνἀ
Χὠσ · ὀ ἀρχἠμάντρητῆσ· —
᾿Ετῶὖσ · / Ϛω · πβ· — (f. 129v).
Κώδικας ΧρονολογίαΜετέωρα, Μονή Μετεώρου 243.
Εκδόσεις ΣημειώματοςBees, Glanures, σ. 342.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚαστοριά
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματααρχιμανδρίτης Ιωάσαφ
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότακατάληψη περιοχής Καστοριάς από " αλλόφιλους"
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά"αλλόφιλοι χιλιάδες" (αποκλείονται Σέρβοι, Τούρκοι, Βούλγαροι)
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος αρχιμανδρίτη Ιωάσαφ
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία