Σημείωμα #2169

Αύξων Αριθμός2169
Σημείωμα Χρονολογία23 Σεπτεμβρίου 1381
Σημείωμα’Εκοιμήθη ἡ δούλη τοῦ θεοῦ ᾿Εφημία Μελικοίνα ἡ ἀρχόντισσα μηνὶ σεπτεβρίω κγ' (ινδικτιῶνος) ε' τοῦ Ϛω' ἔτους (f. Βv).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 10
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Obits, σ. 303.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Ευφυμίας Μελικοίνας της αρχόντισσας
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία