Σημείωμα #2170

Αύξων Αριθμός2170
Σημείωμα Χρονολογία24 Σεπτεμβρίου 1381
ΣημείωμαΔόξα σοι, κ(ύρι)ε πάντων ἕνεκα Υἱέϊ παμμεδέοντος ἄνακτι Χ(ριστ)ῶ δόξα. | ᾿Εγράφη εἰς τὸ Ταμιάθ διὰ τοῦ | ταπεινοῦ μ(ητ)ροπολίτ(ου) Λυβίης Θεολ(ή)πτ(ου) | κ(αὶ) ὑπ(ερ)τ(ίμου) κ(αὶ) προέδρ(ου) Ταμϊαθίου. εἰς τὸ ϚωϚ' ἔτος (ἰνδικτιῶνος) Ϛ' μη(νὶ) Σεπτεμβρίω κδ', συνδρομ(ῇ) | (καὶ) ἐξόδ(ῳ) Κυριακοῦ ἀναγνώστου, | τοῦ Δομήνικου.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 451 [olim 119]
Εκδόσεις ΣημειώματοςTreu, Testament, σ. 155. Politis, Schreiberschule, σ. 266. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ.143, PLP 5601.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσερα Εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόληπτος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΤαμιάθιον (Damietta), Λιβύη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματαυπέριμος και πρόεδρος Ταμιαθίου (μητροπολίτης Λιβύης έγραψε στην Damietta ένα χειρόγραφο- βλ. PLP)Θεόληπτος
Εκκλησιαστικά Αξιώματαμητροπολίτης Λιβύης, Θεόληπτος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία