Σημείωμα #217

Αύξων Αριθμός217
Σημείωμα Χρονολογία έτ. 1077-1078
ΣημείωμαΑ)Ἐγράφη διὰ χειρὸς Γερασίμου μοναχοῦ προτροπῇ τοῦ εὐλαβεστάτου Διονυσίου μοναχοῦ καὶ καθηγουμένου μονῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου, ἧς ἡ ἐπωνυμία ἡ λειπ(;) ἔτους ϚφπϚ' ᾿Ινδ. α' εὔχεσθε οἱ ἀναγινώσκοντες τῷ προστάξαντι γραφῆναι τὴν δέλτον ταύτην (f. 198).
Β) Χριστὲ βοήθει Διονυσίῳ μοναχῷ καὶ καθηγουμένῳ μονῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου, ἧς ἡ ἐπωνυμία ἡ λειπ(;) τῷ κτησαμένῳ τὴν βίβλον ταύτην πόθῳ· ἐγράφη δὲ διὰ χειρὸς Γερασίμου ταπεινοῦ ἐν ἔτει ϚφπϚ' ᾿Ινδ. α' ἐπὶ ἡμερῶν Νικηφόρου Βασιλέως οὗ ἡ ἐπωνυμία ὁ Βοτανιάτης. Χριστὲ βοήθει τὸν κόσμον σου ἀμήν. (f. 252).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Β 70
Εκδόσεις ΣημειώματοςΑ) Εὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 148.Β) Εὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 149. Lake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 13. Εὐστρατιάδης Σωφρόνιος - Σπυρίδων Λαυριώτης, Κατ. Λαύρας, σ. 21. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 173.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠροφητολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεράσιμος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, ηγούμενος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματααυτοκράτωρ (Νικηφόρος Βοτανειάτης)
Μονήμονή αγίου Νικολάου
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΔιονύσιος
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΓεράσιμος, Διονύσιος, Νικηφόρος Βοτανειάτης
Ηλικία