Σημείωμα #2171

Αύξων Αριθμός2171
Σημείωμα Χρονολογία28 ᾿Οκτωβρίου 1381
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Φιλίμων (μον)αχ(ὸς) τοῦ Κουτρίκ(η), ἡμέρᾳ ζ' εχρον(ίας) Ϛω ' τοῦ ᾿Αδάμ · αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη (f. 39).

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 381] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Paris. 1588, σ. 30.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Φιλίμωνος μοναχού, υιού Κουτρίκη
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚουτρίκης
Ηλικία