Σημείωμα #2244

Αύξων Αριθμός2244
Σημείωμα ΧρονολογίαΑὔγουστος 1386
Σημείωμαἐν ἔτει Ϛω δ ἰνδ. θ' μηνὶ αὐγούστ(ῳ) (f. 3r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 135
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 34.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ισιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Περί λειτουργίας
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία