Σημείωμα #2245

Αύξων Αριθμός2245
Σημείωμα Χρονολογία1 Σεπτεμβρίου 1386
Σημείωμαμηνὶ σ(ε)πτ(εμβ)ρ(ιω) α' (ἰνδικτιῶν)ος θ (f. 296r).


Κώδικας ΧρονολογίαVat. 298
Εκδόσεις ΣημειώματοςMercati - de’ Cavalieri, Cod. Vat., σ. 424.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία