Σημείωμα #2319

Αύξων Αριθμός2319
Σημείωμα ΧρονολογίαΠρό τοῦ ᾿Ιουνίου 1386
Σημείωμα’Επράθη ἐν τῇ Εὐρίπῳ διὰ διδασκάλου κυροῦ ᾿Ασ...ώτου τοῦτοῦ...
(τό β' μέρος τοῦ σημ. υπ᾿ἀριθ. 1935).


Κώδικας ΧρονολογίαFirenze Laur. San Marco 303
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 146.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ετυμολογικόν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία