Σημείωμα #2318

Αύξων Αριθμός2318
Σημείωμα Χρονολογία27 (; ) 1334
Σημείωμα᾿Ετελειώθ(η) παρημῶν | εἰς τ(ὴν) προρηθ(εῖ)σ(αν) μον(ὴν) τοῦ ἰουν(ίου) μην(ὸς) εἰς κθ τῆς ἰν(δικτιῶνος) β (f. 79v).
Κώδικας ΧρονολογίαMessan. Bibl. Univ. San Salvatore 105 (ἔτ. 1334)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, σ. 177- 180.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία