Σημείωμα #2330

Αύξων Αριθμός2330
Σημείωμα Χρονολογία22 ᾿Ιουνίου 1393
Σημείωμα[θεί]ου κ(αὶ) αγγεληκου σχηματος, μετονομα[σθεὶς ...] | Κ(ύρι)ε ἐν τη βασιλεία σου ετους Ϛ α' · (f. 139v).
Κώδικας ΧρονολογίαΤραπεζοῦς, Γεωργίου Περιστεριώτου 12
Εκδόσεις ΣημειώματοςBryer, Obits, σ. 135.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος (;)
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία