Σημείωμα #2331

Αύξων Αριθμός2331
Σημείωμα Χρονολογία26 ᾿Ιουνίου 1393
Σημείωματη αὐτῆ ημέρα εκημοιθει ο δουλ(ος) τοῦ Θ(εο)υ Γερμανὸς | ἰἑρομόναχος ὀ Σκουταρὰς (καὶ) μνήσθητη αὐτῶν Κ(ύρι)ε ἐν τη βα-|σιλεία σου ἔτους Ϛ α' (f. 145v).
Κώδικας ΧρονολογίαΤραπεζοῦς, Γεωργίου Περιστεριώτου 12
Εκδόσεις ΣημειώματοςBryer, Obits, σ. 136. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Τραπεζουντιακά, σ. 680 (9).
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Γερμανού Σκουταρά (το "αυτών" που κολλάει; (κέλλυ)
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία