Σημείωμα #2332

Αύξων Αριθμός2332
Σημείωμα Χρονολογία24 ᾿Ιουλίου 1393
Σημείωμα+ ἐτελειώθη τὸ παρὸν, μη(νὶ) ἰουλλί(ῳ) κδη' ἰν(δικτιῶνος) α ης · ἔτους Ϛοῦ
 οῦ αου + (f. 230v).
Κώδικας ΧρονολογίαModena, Bibl. Estense a.u.9.5. [olim ΙΙΙ. Β.10; Gr. 62 (Puntoni)] (ἔτ. 1393)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, σ. 257.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου, ῾Εξάβιβλος καί ᾿Επιτομή τῶν ἱερῶν κανόνων
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία