Σημείωμα #2339

Αύξων Αριθμός2339
Σημείωμα Χρονολογία12/ 13 ᾿Ιουνίου 1393
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἴσθλε ὁ ᾿Ιω(άννης) Νισιφόρου τοῦ ᾿Αμαθούσι κὲ ἔδοκε ἰς τὴν ἁγίαν μονὴν μοσκινάριν α' διὰ τὴν ψυχὴν καὶ τῆς γινεκός του ἡμέρᾳ παρασκευί, ἐχρονίᾳ τ γ' τοῦ Χριστοῦ. εὔχεσθε αὐτοῦ (f. 237v).


έλεγξα δακτ. από Δαρροθζες
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Paris. 1588, σ. 50.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠάφος Κύπρος
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Ιερέων Πάφος Κύπρος
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίαςδωρεά περι
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος συζύγου Ιωάννη Αμαθούση
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Αμαθούσης υιός Νισηφόρου Αμαθούση
Ηλικία