Σημείωμα #2340

Αύξων Αριθμός2340
Σημείωμα Χρονολογία15 ᾿Ιουνίου 1393
ΣημείωμαΜηνὶ ἰουνίῳ (ιε' ?) ἡμέρᾳ κυριακῇ ὥρα ιδ' ἔδοκεν τέλος ᾿Ιωάννης ἀναγνώστης ὑιὸς παπᾶ Γεωργίου τοῦ ῾Ιερομνήμ(ονος) ἐνχρονίας (α)τ γ, τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες μακαρίσατε αὐτὸν (f. 37v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 97
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙΙ, σ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος μοναχού Ιωάννου, υιού παπά Γεωργίου
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία