Σημείωμα #2377

Αύξων Αριθμός2377
Σημείωμα Χρονολογία3 ᾿Απριλίου 1397
Σημείωματο αυτ(ω) μ(ην)ι εις τ(ας) γ' επνιγ(η) τὸ πλῖ(ον) του Καρλινου εκ τ(ης?) | Μεσσιν(ης) (και) ἐπνιγ(η) Αλοϊσις Μουσουλιν(ος?) | (και) ετ(ετοι?) Αν(θρωπ)οι μϚ' ατ ζ ινδ(ικτ.) ε (f. 78v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1839
Εκδόσεις ΣημειώματοςCanart, Cod.Vt., σ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜεσσήνη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος (πνιγμός στην θάλασσα) Αλοίσι Μουσουλίνου και άλλων
Σχόλιαβύθιση πλοίου
Όνομα, ΕπώνυμοΑλοίσις Μουσουλίνος, Καρλίνος
Ηλικία