Σημείωμα #2400

Αύξων Αριθμός2400
Σημείωμα Χρονολογία8 ’Ιουνίου 1341
Σημείωμα+ ἠ.........τὶ σημερον ἡμέραν ·ήτη έϚϊ (ἔστιν) · η · του οἱουνίου · ἧ (τῆς) ήμ.......
τρεχούσης δ · ἰνδ(ικτιῶνος) του Ϛωμθ ἔτου · ἑνήμερα του ἁγίου θ( )ὠδόρου του ροδη κγ · ἐγενήθη; ἠ θηγατέρα μου · ἡ θεὁδώρᾶ· + (ͺͺͺ. 351v)

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 564
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση Θεοδώρας, θυγατρός του γραφέα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία