Σημείωμα #2409

Αύξων Αριθμός2409
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1378/ 1379
ΣημείωμαΤῷ συντελεσθῆ τῶν καλῶν θ(ε)ῷ χάρις· | ἐγράφη ἐν ἔτει Ϛωπζ· (f. 313r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 786
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 170.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία