Σημείωμα #2410

Αύξων Αριθμός2410
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1381/ 1382
Σημείωμα+ ἐγράφη Ϛω ἔτος (f. 384v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 453
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 171.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία