Σημείωμα #2463

Αύξων Αριθμός2463
Σημείωμα Χρονολογία1 Φεβρουαρίου 1398
ΣημείωμαΣτὴν ἐχρ(ονίαν) τ η' τοῦ Χ(ριστο)ῦ ἔστοντα [...............] κατὰ τ(ὴν) ἡμέραν α' φευ(ραρίο)υ ἡ κλερονόμι [.......... Σο]φρον(ίου) πρωτοπαπᾶς [....] μὲ τοὺς ὁμότας τοῦ τόπου καὶ τὸν ἐνμπαλ(η) του καὶ Σηνκριτ(ι)κ(ου) σὺρ Νικολάου ἦλθεν ? ὁ Στηλλ(ια)νὸς τε Παιλεκου ) ?) καὶ ὁ υἱὸς ὁ Κ(ωνσταντῖνος ?) καὶ ἡ μ(ητέ)ρα του ᾿Ανούσα καὶ ἐδόκασι τὸ χοράφι τῆς Καριας ὅσον ἐστὶ στὴν Θ(εοτό)κον διὰ τὶ ψυχὴν τους καὶ εὔχεσται αὐτοῦ, ἀμήν.

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 280 [Colbert. 2215]
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes IV, σ. 238.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚαρία
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματασυγκριτικός (;)
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά ΠεριουσίαςΔωρεά για
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότακληρονόμοι
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΣτυλιανός τε Παιλέκου, υιός του Κωνσταντίνος, σύζυγος Ανούσα
Ηλικία