Σημείωμα #2466

Αύξων Αριθμός2466
Σημείωμα ΧρονολογίαΤέλους 14ου αἰ.- ἀρχῶν 15ου αἰ.
Σημείωμα’Εγὼ ὁ Πέτρος ὁ Καναβούτζης ἠρξάμην τοῦ πρώτου σχέδους.
Κώδικας ΧρονολογίαScorial. Ψ- Ιῢ- 21
Εκδόσεις ΣημειώματοςMiller, Escurial, σ. 450.Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 383 PLP 10872
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντίνου Μανασσῆ, Χρονικόν. Μανουήλ Μοσχοπούλου, Σχεδογραφία
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΠέτρος Καναβούτζης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία