Σημείωμα #2467

Αύξων Αριθμός2467
Σημείωμα Χρονολογία
ΣημείωμαΘεοῦ τὸ δῶρον καὶ Χαρίτωνος πόνος( f. 264v).
(f. 265v)
Κώδικας ΧρονολογίαΑθων. Ιβήρων 1384
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΧαρίτων
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία