Σημείωμα #2468

Αύξων Αριθμός2468
Σημείωμα Χρονολογία27 ᾿Απριλίο1383
ΣημείωμαΚατά[τήν] κζ´ τοῦ ἀπριλλίου μηνός τῆς ἐχρωνίας τ  γ´τοῦ Χριστοῦ ἠσταίνησαι ὁ Γεώργιος ὁ Ξ[ένος] καί αἰφωβήθη τώ ἄ(ω)ρον) τοῦ θανάτου καί αἴδωκαι ὁς γηά τή ψηχή του ἠς τήν Θεοτόκον τοῦ Ζούμπου ζων(ά)ρι ἀργυρώ καί ἤ της να κωλήσῃ τώ αὐτών ψυχικών νά ἔχη τάς ἀράς τῶν τιή θεοφόρων καί τό ἀνάθεμα καί ἡ μερής αὐτοῦ μετά τοῦ ᾿Ηούδα τοῦ Σκαρηώτου καί τῶν ἀφωρισμῶν τοῦ εἰκο[νόμου?] καί τόν ἀφορισμόν τοῦς αὐτοῦ ἡερης· καί τό αὐτώ γράφον ἐγράπτη μαίῳ ιδ´.(f.162v).

βλέπε και αρ 395 για την Θεοτόκο του Ζούμπου
Κώδικας Χρονολογία Parisinus 297.
Εκδόσεις ΣημειώματοςDaruss Notes, ΙΙΙ, σ. 247
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμιαπεριοχή Ζού(μ)που
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή ; Θεοτόκου του Ζού(μ)που
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά ΠεριουσίαςΔωρεά περι
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά ΓεγονόταΑσθένεια Ιωάννου Ξένου
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Ξένος
Ηλικία