Σημείωμα #2470

Αύξων Αριθμός2470
Σημείωμα Χρονολογία1η Νοεμβρίου ιδ´ινδ. 1375
ΣημείωμαΤῇ α´τοῦ Νοεμβρίου μηνός τῆς νῦν τρεχοῦσης ἰνδικτιῶνος ιδ´ἠρξάμην σύν Θεῷ τούς μυλῶνας οἰκοδομεῖν ἐκ βάθρων τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης τοῦ Μελενίκ ἐπικεκλημένης εἰδήσει καί συναινέσει... καί δι´ ἀμοιβαίων γραμμάτων... Καί μετά τό τελέσειν αὐτούς νά λάβῃ ἡ Μονή τόν ἕναν ὁποῖον καί ἄν θελήσῃ καί σύν Θεῷ ἐτελέσθησαν τῷ α´ τοῦ Μαρτίου μηνός καί ἔλαβον οἱ Πατέρες μου μνᾶς τα´ (=301) κατά τήν παροῦσαν ἔγγραφον συμφωνίαν. ῎Εν ἔτει Ϛωπδ´(=1375) καί γέγονε ἡ παροῦσα μου παράδοσις ὑπεγράφη καί παρ´ ἐμοῦ διά τήν πίστην. Γ. Ζαούσιος.

Κώδικας ΧρονολογίαΜονή Σταυρονικήτα αρ. 1. 12ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣταυρονικητιανού, Σημειώματα, σ. 262
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίοι και Μαρτύρια Αγίων Ιανουαρίου Θ´- Λα´)
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜαρίνης
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία