Σημείωμα #2474

Αύξων Αριθμός2474
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμα᾿Αφιερωτήριον ἑνός ἀμπελῶνος είς τόν ἐν Βερροίᾳ ναόν τοῦ Προδρόμου ὑπό Νικοδήμου μοναχοῦ (6883=1375)
Κώδικας ΧρονολογίαΆθως, αρ. 31
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕυστρατιάδης, Σημειώματα, ΙΙ, σ. 85
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΒέροια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
ΝαόςΝαός Ιωάννου του Προδρόμου
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά ΠεριουσίαςΔωρεά περι
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία