Σημείωμα #2475

Αύξων Αριθμός2475
Σημείωμα Χρονολογία1369
Σημείωμα᾿Εγράφη τό παρόν Ψαλτήρον διά συνδρομῆς καί ἐξόδου τοῦ Θεοσεβεστάτου ἱερέως κυροῦ Νικολάου τοῦ Κρητικοῦ, ἐν τῷ χωρίῷ τῷ ἐπικεκλημένῷ ὁ Καϊαφας· μηνί ᾿Ιουνίῳ κς´ ἐν τῷ Ϛωοζ ἔτει ᾿Ινδ. Ζ...(f. 303-304)
Κώδικας ΧρονολογίαΠαν| μιακή Βιβλιοθήκη Ουψάλας, αρ. 10.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧυδήρογλου, Κρητικά Χρονικά 11 (1957) σ. 262
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΚρήτη
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚρήτη, χωρίον Καϊάφας
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΔωρεά χειρογράφου;
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία