Σημείωμα #2483

Αύξων Αριθμός2483
Σημείωμα Χρονολογία1363
Σημείωμαἐτε[λειώθη τό πα]ρόν κανονάριον μετά τοῦ σχηματολογ(ίου) καί τοῦ ἀναπαυσιμαρίου | διά χειρός τοῦ ἁμαρτωλοῦ Κοσμά | .κων...| καί οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθαί μοι | τῶ ἁμαρτωλῶ ὅτι ἔσφαλα πολλά· | σωθῆ ὁ ἔχων ἐλεηθή ὁ γράψας· |
+ ἐγρά(φ)η ἐπί ἔτους Ϛ ω ο α ´| ἰνδ(ικτιῶνος) τῆς α· ἐν μη(ν)ῆ ιανν(ουα)ρ(ίῳ) ιδ´
[- - - ]. μνημονεύε ὁ ἔχων τοτ... | [- - - ] ...... τοῦ ἁμαρτωλοῦ | [ - - - ] . . .τῆς συμβίου αὐτοῦ ᾿Ελέ(νης) | [- - - ] ..τέκνων αὐτῶν | [- - - ] ἀδελφοῦ αὐτοῦ Νικολάου. (f.172v)
Κώδικας ΧρονολογίαΒατικανό, Codex ottobonianus graecus 160, 14ος αι,(1363)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Codices Vaticani, σ. 158
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔιάφορα ιερά και λειτουργικά. Διαιρείται σε τρία μέρη· σχηματολόγιον, κανονάριον, αναπαυσιμάριον.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΚοσμάς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Ελένης, συζύγου της και αδελφού αυτού, Νικολάου
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία