Σημείωμα #2484

Αύξων Αριθμός2484
Σημείωμα Χρονολογία1377
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τό παρόν βιβλίον, διά χειρός ἐμοῦ ἁμαρτωλοῦ Διονυσίου ἱεροδιακόνου, καί διά συνδρομῆς καί ἐξόδου κῦρ Γεδεών ἱερομονάχου καί πνευματικοῦ πατρός. ἐν ἔτει Ϛ ω ω ω π ς´. ἰνδικτιῶνος α ης ἐν μηνί σεπτεμβρίω η´ , ἡμέρα, τρίτη· ὥρα δεκάτη·- Νῦν το κατά δύναμιν μή ἀμελήσαντι | εὔχεσθε διδόναι μοι λύσιν σφαλμάτων. (f. 182r)

᾿Ετελειώθη τό παρόν εὐχολόγιον ἐν ἕτει Ϛ ω π δ´ἰνδικτιῶνος ιδ´ ἐξόδων τοῦ πανϊερωτάτου ἐπισκόπου Σερβίων κῦρ Γεδαιών . (f.184r, το δεύτερο σημείωμα είναι γραμένο από άλλον.)
Κώδικας Χρονολογία Βιβλιοθήκη Μ. Κοσινίτζης, αρ. 310. 14ος αι. (1377)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΈκθεσις παλαιογραφικών και φιλολογικών ερευνών εν Θράκη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως, 17 (1886), παράρτημα, σ. 32
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕυχολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔιονύσιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣερβία
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαεπίσκοπος Σερβίων, Γεδεών
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά ΓεγονόταΠΑΡΑΚΛΗΣΗ·"εὔχεσθε διδόναι μοι λύσιν σφαλμάτων"
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία