Σημείωμα #2507

Αύξων Αριθμός2507
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμα῏Ηλθεν τό παρόν βιβλίον εἰς τό ἅγιον μοναστήριον ἀφιερωθεῖς παρά τινός Τριανταφύλλου ἔτους ζ ο β´ [1564] ἰνδ. ζ´ ἐγράφει παρά τινος διδασκάλου ᾿Ιωάσαφ τούνομα τῶν καιρῶν τῶν Χριστιανῶν βασιλέων, ἔτους Ϛ ω ο θ´[1371] ἰνδ. θ´ μαΐου ιε´... ἤφερε πάλιν Θεοῦ οἰκονομείας ὁ Καραγεώργης ὁ Καραβοκύρις ἀπό τή Μήδεια ἕνα ψαλτίριον τοῦ αὐτοῦ διδασκάλου ᾿Ιωάσαφ γράμματα, ἔτους ζ ρ ι δ´ [1606] ἰνδ. δ´ μηνί ἰουλίου κδ´· ἔχει τό ψαλτήριον ὁπού ἐγράφη ἔτους Ϛ ω π ζ´ [1378] μηνί σεπτέρι ιζ´ ἡμέρα Ϛ καί διά ἐνθύμησι τό ἔγραψα· ἴναι ὁ Κλήμακας πρότα γραμμένος η´ χρόνους ἀπό τό ψαλτήριον. Αὐτός ὁ ἡγούμενος ὁ Γερμανός ἔγινε ῾Ηρακλείας μητροπολίτης εἰς τόν καιρόν τοῦ κύρ ῾Ιερεμία· τό ψαλτήριον ἔχει τόν ἀκάθιστον ὕμνον · ἔχει καί τή μετάλυψιν, τά κεφάλεα ὅλλα χρυσά. ῾Ηγούμενος ᾿Ιωσήφ ἱερομόναχος τοῦ καιροῦ ζ ρ ι δ´[1606]
Κώδικας ΧρονολογίαSozopolis, Prodromos-Kloster, 14ος αι. (=1378)
Εκδόσεις ΣημειώματοςPolitis, Schreiberschule, σ. 29
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάσαφ, Ιωσήφ
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΜήδεια
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜήδεια, Ηρακλειά
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαμητροπολίτης Ηρακλείας, Γερμανός, (Πατριάρχης;) Ιερεμίας
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
ΕπαγγέλματαΚαραβοκύρης
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία