Σημείωμα #2508

Αύξων Αριθμός2508
Σημείωμα Χρονολογία1 Απριλίου 1386
ΣημείωμαΘ(εο)ῦ τό δῶρον καί ᾿Ιωάσαφ πόνος. ῎Ετους Ϛ ω  δ ´ ἰνδ. θ´ μηνί ἀπριλλίω α´ ἡμέρα κυριακή.

Κώδικας ΧρονολογίαAthos, Lavra, Rolle Nr. 28, 14oς αι. (=1386)
Εκδόσεις ΣημειώματοςPolitis, Schreiberschule, σ. 30
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΛειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία