Σημείωμα #2570

Αύξων Αριθμός2570
Σημείωμα Χρονολογία15ος αἰ.
ΣημείωμαΣίμωνος ἀρχιεπισκόπου Θηβῶν στίχοι. | ῞Οπλοις κραταιοῖς ἑλκύσας ζυγῷ στίφη | ἀνενδότους φεῦ αὐχένας κάμψας κράτει | καταλύσας δὲ δωτίναις εἶδος ἅπαν | ἀνδρῶν γυναικῶν καὶ τόπων καὶ ταγμάτων | νῦν εὖ νικῶν εἴργασται, ὦ σκιᾶς λάτρη, | προφητελάτοις χαλινοῖς γνόφους στρέφων | εὖ τοῦ παθόντος τῷ νικηθῆναι λόγῳ | ἄλλοις χρόν οις ἤκουσε πολλὰ πολλὰ σοι | τελοῖεν εὐχαῖς ἀλαλαζόντων ἔτη | θρυλλοῖ τὸν υἱὸν δὲ τοῖς ἀπείροις τῶν χρόνων | ὁ στρατιώτης, ὁ στρατηγὸς, ὁ βρέμων | Καντακουζηνὸς ὡς ἄναξ ᾿Ιωάννης | σεπτοῖς τε συζῶν ἁγίοις ᾿Ιωάσαφ. | τάξει πάσῃ γὰρ ἐξέλαμψεν ἐλλόγως (f. 323v).

Κώδικας ΧρονολογίαΣίμωνος ἀρχιεπισκόπου Θηβῶν στίχοι. | ῞Οπλοις κραταιοῖς ἑλκύσας ζυγῷ στίφη | ἀνενδότους φεῦ αὐχένας κάμψα
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 68.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, ᾿Απολογία α' ὑπέρ τῆς χριστιανικῆς πίστεως, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάσαφ (κατα κόσμον Ιωάννης Στ' Καντακουζηνός);
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΘήβες, Θήβα
ΙδιότηςΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά ΑξιώματαΑρχιεπίσκοπος Θηβών, Σίμων
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία