Σημείωμα #2571

Αύξων Αριθμός2571
Σημείωμα ΧρονολογίαΤέλους 15ου αἰ.- ἀρχῶν 16ου αἰ.
Σημείωμα’Εγράφη παρ᾿ἐμοῦ Βαρθωλομαίου Κομπαρίνου, ἐκ τοῦ Πράτου, ἐν τῷ Παταβίῳ (f. 280v).

Κώδικας Χρονολογία’Εγράφη παρ᾿ἐμοῦ Βαρθωλομαίου Κομπαρίνου, ἐκ τοῦ Πράτου, ἐν τῷ Παταβίῳ (f. 280v).
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, σ. 10. Vogel - Gardthausen, Schreiber.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜιχαήλ Ψελλός
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒαρθολομαίος Κομπαρίνος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΠράτο
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠατάβιο, Πράτο (Ιταλία)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία