Σημείωμα #2574

Αύξων Αριθμός2574
Σημείωμα Χρονολογίαἔτους β' ἥμισυ 15ου αἰ.
Σημείωμα’Αριστοβούλου οἵδε χειρὸς ἐκ διακόνου᾿
ὕμνοι ῾Ομήρου λάβον ἄξιοι ὕμνων πέρας (f. 95r).

Κώδικας Χρονολογία’Αριστοβούλου οἵδε χειρὸς ἐκ διακόνου᾿ ὕμνοι ῾Ομήρου λάβον ἄξιοι ὕμνων πέρας (f. 95r).
Εκδόσεις ΣημειώματοςYoung, Theognis, σ. 20.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεόγνις. ῾Ομηρικοί ὕμνοι. ᾿Ορφεύς. Πρόκλος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑριστόβουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία