Σημείωμα #2575

Αύξων Αριθμός2575
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
ΣημείωμαΚατὰ τὴν εἰκοστὴν πρώτην τοῦ σεπτεβρίου μηνὸς ἠγοράσθην τὸ παρὸν τετραβάγγελον ........ διὰ συνδρομῆς καὶ πολλοῦ πόθου τῆς μοναχῆς ᾿Ελισάβε(τ?) εἰς τὸ(ν) ναὸν τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τὸν Χωνιάτην τῆς Κηθρή(ας) .................μνήμης ...............ψυχῆς καὶ σώματος (f. 179).

Κώδικας ΧρονολογίαΚατὰ τὴν εἰκοστὴν πρώτην τοῦ σεπτεβρίου μηνὸς ἠγοράσθην τὸ παρὸν τετραβάγγελον ........ διὰ συνδρομῆς καὶ
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzis, Notes ΙΙ, σ. 57.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΧώναι, Κηθρία(;)
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναόςναός αρχαγγέλου Μιχαήλ του Χωνιάτη στην Κηθρία
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουαγορά χειρογράφου και δωρεά για ψυχική σωτηρία
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία