Σημείωμα #2576

Αύξων Αριθμός2576
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
Σημείωμα῾Υπάρχει τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λαύρας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου. διὰ συνδρομῆς τοῦ πανοσιωτάτου προηγουμένου κυροῦ Νεοφύτου καὶ διὰ χειρὸς ἐλαχίστου Διονυσίου ἱερομονάχου (f. 76r).


Κώδικας Χρονολογία῾Υπάρχει τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λαύρας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου. διὰ συνδρομῆς τοῦ πανο
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδη, Κατ. Βατ., σ. 94.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίος Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔιονύσιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΆθως
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Μεγίστης Λαύρας, Άγιον Όρος, Άθως
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουαγορά χειρογράφου, δωρεά
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία