Σημείωμα #2591

Αύξων Αριθμός2591
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
ΣημείωμαΤὸ παρὸν εὐαγγέλιον ἐγράφη δι᾿ἐξόδου καὶ κόπου κῦρ Σωφρονίου ἀπὸ τὴν ἱερὰν καὶ ἁγίαν Σκήτην τοῦ Κουτλουμουσίου. ( εν τέλει του πίνακος του κατα Ματθαίον ευαγγελίου)
Κώδικας ΧρονολογίαΤὸ παρὸν εὐαγγέλιον ἐγράφη δι᾿ἐξόδου καὶ κόπου κῦρ Σωφρονίου ἀπὸ τὴν ἱερὰν καὶ ἁγίαν Σκήτην τοῦ Κουτλουμο
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α᾿, σ. 409.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς Σωφρόνιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΆθως
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Κουτλουμουσίου, Άγιον Όρος, Άθως
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου;
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία