Σημείωμα #2592

Αύξων Αριθμός2592
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
ΣημείωμαΘεοῦ τὸ δῶρον καὶ Γερασίμου πόνος (f. 57r).

Κώδικας ΧρονολογίαΘεοῦ τὸ δῶρον καὶ Γερασίμου πόνος (f. 57r).
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 190.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΛειτουργίαι
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεράσιμος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία