Σημείωμα #2599

Αύξων Αριθμός2599
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
Σημείωμα᾿Εγράφησαν τὰ ἑωθινὰ ἐν τῇ μονῇ τοῦ Βατοπαιδίου ὑπὸ Μακαρίου μοναχοῦ (f. 235).Κώδικας Χρονολογία᾿Εγράφησαν τὰ ἑωθινὰ ἐν τῇ μονῇ τοῦ Βατοπαιδίου ὑπὸ Μακαρίου μοναχοῦ (f. 235).
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 238. PLP 16247
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ακολουθία τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ. ᾿Αντίφωνα. Θεοτοκία, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜακάριος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Βατοπεδίου, Άγιον Όρος, Άθως
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία