Σημείωμα #2598

Αύξων Αριθμός2598
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
Σημείωμα῾Η παροῦσα ψαλτικὴ ἐγράφη διὰ χειρὸς κἀμοῦ τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἀμαθοῦς ᾿Ανατολίου θύτου διὰ συνδρομῆς τοῦ πανοσιωτάτου Κωνσταντίου ἐν Θεσσαλονίκῃ (f. 516).

Κώδικας Χρονολογία῾Η παροῦσα ψαλτικὴ ἐγράφη διὰ χειρὸς κἀμοῦ τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἀμαθοῦς ᾿Ανατολίου θύτου διὰ συνδρομῆς τοῦ πα
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 238. PLP 14238
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤριώδιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑνατόλιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΘεσσαλονίκη
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία