Σημείωμα #2606

Αύξων Αριθμός2606
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα"+ ᾿Ιδοῦ καὶ τέλος ἤλιφεν ἡ βίβλος ᾿Ιωάσαφ·/ ἁμαρτωλοῦ καὶ διστιχοῦς καὶ χωρικοῦ γραφέως·/ ἀλλ᾿ ὧ Χριστὲ πανβασιλεῦ δώς μοι ἰσχὺν καὶ δάκρια,/ ὅπως ἐκβλήσω σταλαγμῶν ρυπτικῶν μελημάτων, / καὶ ὅψομαι τὴν δόξαν σου καὶ ζήσω εἰς αἰῶνας" (f. 315)

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 412- 413.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ιστορία ψυχωφελὴς ἐκ τῆς ἐνδοτέρας τῶν Αἰθιόπων χώρας, τῆς ᾿Ινδῶν λεγομένης"
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάσαφ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματαχωρικός, γραφέας
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΤο σημείωμα είναι γραμμένο με κίτρινη βαφή. Υπάρχει και σημείωμα του πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεοφάνους, ότι το βιβλίο είναι απόκτημα του Παναγίου Τάφου.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία