Σημείωμα #2607

Αύξων Αριθμός2607
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα"+ Τὴν τῶν ᾠδῶν δὲ ἀκολουθίαν ζήτει ἐν τῷ ῾Ωρολογίῳ καὶ εὑρίσεις (ὖἂὴ), καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἐγράψαμεν διὰ τὸ εἶναι αὐτὰς ἐκεῖσε · - Τέλος σὺν Θεῷ καὶ τοῦ Ψαλτηρίου· τῷ Θεῷ ἡμῶν δόξα· - + Χριστὲ μου, δίδου μογήσαντι τέην (ὖἂὴ) πολύολβον ἀρρωγήν ·- + Μεθοδίου, ἁμαρτωλοῦ, μοναχοῦ, εὔχεσθαι (ὖἂὴ) πάντες, ἔρρωσθαι (ὖἂὴ) · - Πάτερ ἐν ταῖς εὐχαῖς σου κἀμοῦ μέμνησῳ (ὖἂὴ)· - + Τέλος." (f. 62)

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 270- 271.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔιάφορα· Ψαλτήριον, Ωρολόγιον, Μηνολόγιον.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜεθόδιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΜε βάση τον εκδότη, το σημείωμα είναι γραμμένο με επιμέλεια και περιέχει κοσμήματα ερυθρά ταινιοειδή, μεγάλα κεφαλαία ερυθρά γράμματα και κάποια πολύχρωμα.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία