Σημείωμα #2629

Αύξων Αριθμός2629
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" θεοῦ τὸ δῶρον, καὶ μιχαήλου πόνος" (f. 379ἶ)

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςPierleoni G., Catalogus codd. graecorum Bibl. Nationalis Neapolitanae Ι, Rom 1962, p. 203. PLP. 19155.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜιχαήλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία