Σημείωμα #2630

Αύξων Αριθμός2630
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" τέλος τῆς ἁγίας καὶ ψυχοφελοῦς διδασκαλίας τῆς τεσσαρακοστῆς· ἀλλὰ χρὴ· καὶ τὰ τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως ῥήματα, φθέγξασθαι ὦ φιλόχριστοι" (f. 366v)

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςPierleoni G., Catalogus codd. graecorum Bibl. Nationalis Neapolitanae Ι, Rom 1962, p. 203. PLP. 19155
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία