Σημείωμα #2634

Αύξων Αριθμός2634
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" τέλος σὺν θω τῶν ὁμεροκέντρων· χε ἄναξ βοήθει τῶ θεωδούλω τῶ γεγραφότι τὴν βίβλον ταύτην. +" (f. 70ἶ)

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςRevilla P. A., Catalogo de los Codices Griegos de la biblioteca de El Escorial Ι. Μὰὶἶἂὶ 1936, r. 366. Casetti Brach C., Copisti greci del Medioevo e del Rinascimento. EEBS 42 (1945-76), p. 240. PLP 7262
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία