Σημείωμα #2635

Αύξων Αριθμός2635
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" Ίωἄννου ἐστὶ τὸ κτῆμα καὶ ὁ κόπος" (f. 177v)

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςSamberger Ch., Catalogi codd. graecorum, qui in minoribus bibliothecis Italicis asservantur, ΙΙ, 48. Whittaker J., Greek Manuscripts from the library of Giles of Viterbo at the Biblioteca Angelica Rome. Script 31 (1977), 222ὺ. ἃὰἣὲ ΙΙΙ 48. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 212
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΡητορική Αριστοτέλη,, Θεοφραστός
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΤο σημείωμα έχει γραφεί με ερυθρά μελάνη
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία