Σημείωμα #2642

Αύξων Αριθμός2642
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" Γρηγόριος τάδ᾿ ἔγραψε τοῖς φιλομαθέσι τῶν εὐσεβῶν, εἰς εὐμάθειαν / εὐσύνοπτον αὐτοῖς τὸ τῆς φιλοσοφίας ὄργανον ἅμα τῇ τῶν ἐπιςτημῶν/ τετρακτύϊ προσθέμενος, ὡς μήτε κλονοῖντο τοῖς περὶ ταῦτα δεινοῖς,/ μήτε τριβὴν αύτοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐγγίνεσθαι ὧν καταφρονεῖν ἐκελεύσθημεν." (στο τέλος)

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςͺFeron -- Battaglini, Cod. Ottob., 30. Bandini, Cat. Laurent. ΙΙ 461, Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 96, PLP. 4529.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚανόνες Ρητορικής
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓρηγόριος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία