Σημείωμα #2641

Αύξων Αριθμός2641
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" Ε᾿τελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος διὰ χειρὸς ἐμοῦ Μανουήλ τοῦ Ζαροιωάννου ἐν ἔτει ....γ'. μηνὶ Μαΐῳ ζ'. ἡμέρᾳ β' "

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent. ΙΙ 464, Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 276, PLP 6465.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕικόνες Φιλοστράτου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜανουήλ Ζαροιωάννης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία