Σημείωμα #2665

Αύξων Αριθμός2665
Σημείωμα Χρονολογία28 ᾿Ιουλίου 1402
Σημείωμα+ Κατὰ τὸ Ϛ ι' ἔτος ἐν μηνὶ ᾿Ιουλίου κη' ἡμέρᾳ Ϛ Ταμερλῆς ὁ τῶν Περσῶν στρατηγὸς πολεμήσας μετὰ τοῦ Παγιοζίτου τοῦ τῶν ᾿Ισμαϊλητῶν δυνάστου ἀνατολῆς καὶ δύσεως τηνικαῦτα κρατοῦντος κατέλυσε πᾶσαν τὴν δυναστείαν αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ τῆς ᾿Αγκύρας · συνέσχε δὲ καὶ αὐτὸν σωματικῶς.


Κώδικας Χρονολογία῎Ανδρος, Μονῆς ῾Αγίας 88
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 151.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΆγκυρα
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματαστρατηγός "Περσών", Ταμού Λέγκ (Ταμερλής)
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά ΓεγονόταΠόλεμος Ταμούρ Λέγγ και Βαγιαζίτ στην Άγκυρα, συντριβή Βαγιαζήτ και προσωποκράτηση.
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία