Σημείωμα #2664

Αύξων Αριθμός2664
Σημείωμα Χρονολογία14 ᾿Ιουλίου 1402
Σημείωμα+ τη αὐτη ημερα ἦλθεν ἐκ τῆς Κωνσταντινο(υπόλεως) ὁ μ(ητ)ροπολιτ(ης) Τραπεζουντ(ος) κυρ Σϊμε(ὼν) | (ἰνδικτιῶνος) ί (ετου)ς Ϛ ι' | (ἡμέρα) Ϛ' (f. 200v).


Κώδικας ΧρονολογίαΤραπεζοῦς, Μονῆς ἁγ. Γεωργίου Περιστεριώτου 12
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσάνθου, Bryer, Obits, ó. 137. ᾿Εκκλ. Τραπεζοῦντος, ó. 258. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Τραπεζουντιακά, ó. 680.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη, Τραπεζούντα
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαμητροπολίτης Τραπεζούντος Συμεών
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία